کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان های تایباد و خرم آباد

حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند،سحرگاه جمعه 1 دی ماه در زندان های تایباد و خرم آباد به اجرا درآمد.

براساس گزارشات منتشرشده،هویت یکی از این زندانیان “محمدصالح امینی ۳۵ ساله” عنوان شده است.محمد صالح امینی دو سال قبل به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و سپس به اعدام محکوم شده بود. هویت دیگر زندانی اعدام شده  “طاهر دوابی ۴۳ ساله، اهل سبزوار” گزارش  شده است.طاهر دوابی سه سال پیش به اتهام قتل بازداشت و توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.