کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان قزلحصار کرج

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان قزلحصار کرج 4

روز دوشنبه بیست و یکم اسفندماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد.

طبق گزارشات، هویت این زندانیان که تبعه کشور افغانستان هستند، “نورمحمد تاجیک و عبدالباسط” احراز شده است. گفتنی است، روز شنبه نوزدهم اسفندماه، این دو زندانی به سلول های انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند. تا لحظه تنظیم این خبر، اعدام این زندانیان توسط مسئولین زندان و نهادهای متولی اعلام نشده است.