کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز

بامداد روز یکشنبه هفته جاری، حکم اعدام دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد.

این دو زندانی پیشتر در پرونده های جداگانه از بابت اتهام قتل توسط مراجع قضایی رژیم به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران هویت یکی از این دو زندانی را “مختار ولی زاده” عنوان کرده بود. هویت زندانی دیگر که از حدود ۳ سال قبل از بابت اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود تاکنون احراز نشده است. اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.