کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان عادل آباد شیراز

چندی پیش حکم اعدام دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد.

به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه، دو زندانی به نام های  “محمد قانع، حدودا ۳۵ سال” و “علی اکبر” در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند. اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.