کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی در زندان اردبیل

روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند در زندان اردبیل به اجرا درآمد.

هویت این زندانیان که از سه سال پیش  در زندان اردبیل به سر مبرند “یوسف تهمتن” و “بهزاد تهمتن” احراز شده است. اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش توسط رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

پست های مرتبط این دسته

 تجمع سراسری کارکنان رسمی صنعت نفت و گاز

-

تجمع اعتراضی کارگران شرکت شکلات سازی فرمند کرج

-

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش

-

تجمع اعتراضی مالباختگان کریپتولند مقابل دادسرای جرائم اقتصادی

-

تجمع اعتراضی مالکان صنایع فعال در شهرک صنعتی پرند

-

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز

-