کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دو زندانی بلوچ در ‌زندان کهنوج

در ادامه موج اعدامها،حکم اعدام دو زندانی بلوچ که روز چهارشنبه به قرنطینه منتقل شده بودند،روز پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه به اجرا در آمد.

هویت این زندانیان «اشکان سهرابی» و « آریا پرویزی» احراز شده است.این دو زندانی بلوچ سه سال قبل تحت اتهامات مرتبط با مواد مخدر در شهرستان کهنوج بازداشت شده بودند.گفتنی است که خانواده این دو جوان روز ۱۰ خرداد ماه جهت آخرین ملاقات به زندان رفته بودند.