کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اجرای حکم اعدام دسته جمعی یازده زندانی در زندان های رژیم

در ادامه موج گسترده و پرشتاب اعدام‌ها در ایران،دستگاه قضایی رژیم روز چهارشنبه 17 آبان ماه اعلام کرد که دستکم یازده زندانی دیگر را اعدام کرد که ۹ نفر از این زندانیان در زندان قزلحصار و جمعی اعدام شدند.

براساس گزارشات منتشرشده،سه نفر از این زندانیان پیش‌تر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند که هویت دو زندانی “بهمن فتح‌الله‌ زاده و رسول تیموری” توسط مجموعه فعالان حقوق بشر احراز و تایید شده است.از میان ۹ زندانی اعدام‌شده در سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار، ۵ نفر پیش‌تر نیز از بابت اتهام «قتل» به اعدام محکوم شده بودند.یک زندانی دیگر نیز به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» به «اعدام» محکوم شده بود.همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز اعدام جمعی ۹ زندانی در زندان قزلحصار را تایید کرد و افزود که اغلب زندانیان اعدام‌شده زندانیانی‌اند که در روزهای گذشته از واحد ۳ زندان قزلحصار برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.