کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آیین تجلیل از معلمان آزاد شده با حضور فعالان صنفی و کارگری تهران و البرز

مراسم تقدیر از معلمان آزاد شده ماه های اخیر در روز جمعه 18 خردادماه با میزبانی فعالان صنفی البرز انجام شد.

در این مراسم به پاس تلاش ها و  مصائب این فعالان،تحمل زندان و روشنگری هایشان در راستای دفاع از آموزش رایگان و حقوق دانش آموزان،بهبود شرایط زندگی معلمان و دفاع از حقوق فعالان صنفی و معلمان زندانی و تلاش های این کنشگران در مسیر  تشکل یابی مستقل،از اسماعیل عبدی،عزیزقاسم زاده،جعفر ابراهیمی،طاهر اصغرپور،فرزانه ناظران پور و مسعود زینال زاده تقدیر و سپاسگزاری به عمل آمد.در پایان به پاس قدرشناسی از این فعالان صنفی تندیس سیمرغ طلایی که نماد جاودانگی و اتحاد است به این معلمان کنشگر ایستاده سمت مردم اهدا شد.