کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

آموزش بین الملل امروز با صدور بیانیه از رولت ایران خواست تا از سرکوب، دستگیری معلمان، نمایندگان انجمن صنفی معلمان و خانواده شان پایان دهد:

 آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی (مربیان) معلمان، دستگیری معلمان ایرانی را محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان است.

اسماعیل عبدی، رهبر سابق کانون معلمان تهران که از سال ۱۳۸۵ در بازداشت به سر می برد، از اول اردیبهشت اعتصاب غذا را آغاز کرده است. او تا سال ۱۴۱۰ به اتهامات واهی محکوم شده است. حبس طولانی مدت و بدرفتاری در زندان سلامت او را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. خانواده اسماعیل (همسر و دو دخترش) توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته  و قربانی شدند و در معرض خطر جدی قرار دارند.

همچنین ده ها تن از معلمان سندیکا در هفته گذشته در تهران، بوشهر، مریوان و دیگر نقاط کشور دستگیر و بازداشت شده اند. مقامات مستاصل از متوقف کردن تظاهرات مسالمت آمیز اتحادیه های کارگری را بر سر دستمزدهای پایین معلمان، بودجه ناکافی آموزش، و زندانی کردن معلمان سندیکایی هستند.

این دستگیری ها و بازداشت ها نقض آزادی تشکل، حق سازماندهی و آزادی بیان است.

آموزش بین‌المللی از دولت ایران می‌خواهد:

بی قید و شرط تمام اتهامات را کنار بگذارد و اسماعیل عبدی و دیگر نمایندگان سندیکاها و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران را آزاد کند.

به حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش برای سازماندهی و آزادی تشکل و آزادی بیان از جمله حق تجمع مسالمت آمیز بدون ترس از مداخله مقامات احترام گذاشته و از آنها حمایت کند.

گفتگو با سازمان های نماینده معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد مسائل مربوط به سیاست آموزشی و معلمان را نهادینه کند.

به حقوق و حریم خصوصی اعضای خانواده اسماعیل عبدی و رهبران زندانی احترام گذاشته و امنیت و رفاه آنها را تضمین کند.

https://www.ei-ie.org/en/item/26486:statement-of-solidarity-with-teacher-trade-unionists-in-iran