کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آمار قربانیان غرق شدن یک کشتی در اندونزی

روز یکشنبه 1 مردادماه در پی غرق شدن یک کشتی در نزدیکی جزیره سولاوسی اندونزی،دستکم پانزده نفر کشته و نوزده نفر ناپدید شدند.
براساس گزارش مقامات محلی،عملیات جست و جوی بزرگی برای یافتن مفقودین آغاز شده و غواصان تا زمان تنظیم این خبر در زیر آب در حال جستجو بودند.حوادث دریایی در مجمع الجزایر آسیای جنوب شرقی با بیش از هفده هزار جزیره غیرمعمول نیست.در این منطقه غالبا استانداردهای ضعیفی بر سفر کشتی‌ها و قایق‌های کوچک حکم‌فرماست.این درحالی است که مردم محلی مجبور هستند که از این وسایل حمل و نقل برای رسیدن به مقصد استفاده کنند.