کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آمار قربانیان شلیک سیستماتیک به چشم

پژوهشگران سازمان حقوق بشر ایران پس از راستی‌آزمایی گزارش‌های مربوط به آسیب‌دیدگان چشمی،تاکنون توانسته‌اند 138 مورد را تأیید کنند که از میان آن‌ها 43 موردشان اطلاعات و مدارک پزشکی خود را تنها به شرط حفظ محرمانگی نامشان در اختیار این سازمان گذاشته‌اند.

آمار سازمان‌ حقوق‌ بشر ایران نشان می‌دهد که در سطح کشور،حدود 9 درصد جانباختگان اما 28 درصد آسیب‌دیدگان چشمی از میان زنان بوده‌اند. بررسی آماری درباره آسیب‌دیدگان از ناحیه چشم در جریان سرکوب اعتراضات سراسری سال 1401 و مقایسه‌ آن با فهرست جانباختگان نشان می‌دهد که شلیک نیروهای سرکوبگر به صورت و چشم زنان،با تقریب بسیار بالایی «سیستماتیک و هدفمند» بوده است.گفتنی است که آسیب‌دیدگان چشمی اغلب در اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای (فلزی یا پلاستیکی) یک چشم و در برخی موارد هردو چشم خود را از دست داده‌‌اند.