کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آمار اعتراضات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ توسط یک نهاد حقوق بشری

آمار اعتراضات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ توسط یک نهاد حقوق بشری2

آمار سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران برای سال ۱۴۰۲ که روز پنجشنبه 2 فروردین ماه توسط نهاد آمار یکی از نهادهای حقوق بشری منتشر شده است،حاوی بخشی است که به تجمعات اعتراضی که در این سال رخ داده،اختصاص یافته است.

در سال ۱۴۰۲ دست کم ۲۲۵۷ تجمع اعتراضی در ایران شکل گرفت،این رقم ۴۰۸ تجمع کارگری، ۱۴۶۵ مورد تجمع صنفی، ۲۰۰ تجمع در حوزه اندیشه و بیان، ۳۲ تجمع دانشجویی، ۲ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی، ۴ تجمع در حوزه زنان، ۱ تجمع در حوزه فرهنگی، ۲۰ تجمع در حوزه محیط زیست را شامل می شود،همچنین ۱۲۵ تجمع اعتراضی توسط شهروندانی که بیشتر آنها مالباختگان و یا دیگر افرادی هستند که حق شهروندیشان تضییع شده در ۳۱ استان برگزار شد.شایان ذکر است که در کنار تجمعات اعتراضی دست کم ۳۸ اعتصاب صنفی، ۱۳۴ اعتصاب کارگری و ۲ اعتصاب دانشجویی نیز برگزار شد.این درحالی است که با وجود برگزاری تجمع های اعتراضی و اعتصاب اقشار صنفی،مقامات دولتی مربوطه به بخش های مختلف همچنان بدون هیچ اقدامی در خصوص مشکلات معیشتی معترضان سکوت اختیار کردند.