کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سخن روز

آلودگی منابع و ذخائر آبی در ایران

بنا به گزارش ایسنا از خبرگزاریهای جمهوری اسلامی سید لفته احمدنژاد نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی گفته است:« آبی که به آبادان و خرمشهر می رسد، آب نیست و فاضلاب است و در این شهرها آب فاضلاب را به خورد مردم می دهیم.» وی می افزاید: « در آبادان و خرمشهر مردم با توجه به این وضعیت آب، با انواع مریضی ها و حساسیت های پوستی مواجه هستند و مشکلات فراوانی در این زمینه دارند که باید به آن ها رسیدگی شود.»

در کنار سخنان این کارگزار حکومتی، روزی نیست که گزارشاتی از درز کردن و قاطی شدن فاضلاب شهر و روستایی با ذخایر آب شرب مردم منتشر نشود و ما شاهد مسمومیت و بیمارشدن بخشی از مردم و یا قاطی شدن مواد شیمیایی و صنعتی کارگاه و کارخانه ای در رودخانه و دریاچه و دریایی نباشیم و تصاویر مرگ انبوه ماهیان، پرندگان و جانوران در رسانه ها پخش و منتشر نشوند.

کارشناسان در ایران پنهان نمی کنند که  ورود مستقیم یا غیرمستقیم مواد شیمیایی، معدنی، بیولوژیکی و فیزیکی از فاضلاب های خانگی و صنعتی و بیمارستانی به سفره های آب زیر زمینی و آب های سطحی  در بسیاری از شهرستانها به ایجاد تغییر در رنگ، طعم و بو ی آب منجر شده است.

مهرنوش بوستانی کارشناس محیط زیست در گزارش مفصل خود در این باره می نویسد:

« در ایران گاه کشاورزان به دفن کودهای حیوانی در زیر خاک مبادرت نمی ‌ورزند و این امر باعث می ‌شود تا بسیاری از میکروب ها و باکتری های زیان‌ آور که ممکن بود در زیر خاک از بین بروند، باقی می مانند، به منابع آبهای سطحی نفوذ می کنندو موجب آلودگی آب ها و شیوع بیماری ‌شوند. بعلاوه جمع شدن فاضلاب های شهری به ویژه اگر در یک حوزه آهکی یا شنی وارد شوند قبل از آن که در معرض باکتری ها قرار گیرند و تجزیه شوند، مستقیماً و به راحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ پیدا می کنند و موجب آلوده شدن آن ها می ‌شوند. امروزه اغلب قنوات به ویژه در شهرها به فاضلاب آلوده هستند که عمدتا از فاضلاب ‌های خانه‌ های قدیمی نشأت می ‌گیرند.»

بی آبی و کم آبی یکی از مشکلات جدی در ایران است که پیامدهای انرا در اعتراضات و تظاهراتهای مردم در بسیاری از مناطق ایران شاهد هستیم.

اما همانگونه که اشاره شد، مشکل در ایران تنها کم آبی نیست، آب موجود هم سالم و آشامیدنی نیست. آلودگی آب باعث بیماری‌های بسیار و مسموم شدن بخشی از مردم برای نمونه مسموم شدن صدها نفر در شهر پاوه در کردستان، 700 نفر در محمد آباد گلستان، مرگ و میر حیوانات و بویژه آبزیان یا موجودات زنده در آبها شده است.ش

سیاستهای نادرست کشاورزی، صنعتی و عدم زیرساخت‌های مناسب و مدرن در نقل و انتقال آب شرب و هم چنین عدم وجود تصفیه و بازیافت مناسب، پیشرفته و مدرن  برای فاضلاب ها، سودجویی و عدم مسئولیت تعدادی از واحدهای تولیدی و عدم کنترل رژیم، منابع و  ذخایر آبی کشور را با تهدیدات و عواقب فاجعه باری  روبرو کرده است.

ادامه حکومت اسلامی بزرگ‌ترین تهدید علیه سلامتی مردم و محیط زیست ایران است. حکومتی که کمترین سرمایه گذاری را در جهت رفاه و سلامتی مردم و در دفاع از محیط زیست ایران انجام می‌دهد. حکومت  با اشاعه خرافات مذهبی، ضدیت با دانش و علم، سرکوب در داخل و تروریسم در خارج  ثروت  و منابع مالی کشور را صرف بقا و ادامه حاکمیت مشتی دزد و فاسد مرتجع اسلامی می‌کند. ادامه حاکمیت این رژیم سرکوبگر و نالایق چیزی نیست جز آلوده شدن بیشتر محیط زیست، مرگ و میر بیشتر مردم و نابودی  فاجعه بار جانداران در ایران .