کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز نهمین دوره‌ی تجمعات سراسری معلولان

روز دوشنبه 18 دی‌ماه،جمعی از معلولان ساکن کرمانشاه و کنگاور در اعتراض به عدم اجرای ماده‌ی ۲۷ قانون معلولان،در مقابل اداره‌ی بهزیستی استان کرمانشاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

مطابق ماده‌ی ۲۷ قانون معلولان،دولت موظف است به معلولان به درجه‌ی معلولیت شدید و بسیار شدید که امکان کار کردن ندارند، کمک‌هزینه‌ی معیشتی معادل با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار، پرداخت کند اما بیش از پنج سال است که این قانون اجرا نمی‌شود.