کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صقاق

آغاز مین‌زدایی ترکیه در مرز ایران

ترکیه روز چهارشنبه 7 مهر ماه، برنامۀ خود را برای خنثی ساختن ٨٠هزار مین ضد نفر آغاز کرد. این، یکی از وسیع‌ترین برنامه‌های مین‌زدایی است که در حال حاضر در جهان جریان دارد.

۱۷۵ مأمور مین‌زدایی همراه با ۱۶ سگ، عملیات مین زدایی را در ترکیه انجام می‌دهند.این طرح گسترده به طور مشترک توسط آنکارا، “اتحادیۀ اروپا” و “برنامه توسعۀ سازمان ملل متحد”  برنامه‌ریزی شده است. مین‌های ضد نفر طی بیش از چهل سال (از ۱٩۵۳ تا ۱٩٩۶)، برای جلوگیری از رفت و آمد غیرقانونی، قاچاق و البته مقابله با احزاب مسلح کرد کار گذاشته شده است. در دهۀ ۱٩٩٠، آنکارا برای مبارزه با نیروهای مسلح پ.ک.ک، به طور گسترده‌ای از مین‌گذاری استفاده می‌کرد. مقامات ترک گفته‌اند که در پایان طرح مین‌زدایی، “مساحتی حدود ۴٫۷ میلیون مترمربع برای ساکنان منطقه و مأموران مرزبانی کاملاً امن خواهد شد”.

پست های مرتبط این دسته

برگزاری آکسیون اعتراضی در کلن آلمان

komalah

تحصن کارگران هندی مقابل دفتر ال جی

komalah

کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه قدس در تهران

komalah

برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

‌حکومت نظامی در نظام بحرانی حکومت

komalah

افزایش تلفات طوفان شن در عراق

komalah