کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز موج جدید اعدام‌ها در زندان قزلحصار

بنابر گزارش کانون حقوق بشر ایران،روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ماه،رئیس زندان قزلحصار به زندانیان گفته که از روز پنجم اردیبهشت ماه موج جدید اجرای حکم اعدام در این زندان آغاز می‌شود.

با توجه به آمار اعدام در سال گذشته که به دستکم دو نفر در روز رسید،این خبر باعث ایجاد نگرانی و افزایش تنش در بین زندانیان و خانواده‌های آنها شده است.گفتنی است که این زندان یکی از پرجمعیت ترین زندان‌های ایران است و آمار زندانیان محکوم به اعدام از متهمان مواد مخدر و قتل در این زندان بالاست