کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آغاز موج جدید اعتصابات در آلمان

همزمان با اعتصاب پستچی‌ها و کارکنان اداره پست آلمان در روز جمعه 7 بهمن ماه کارکنان بخشهای مختلف از جمله فرودگاه دوسلدورف نیز دست به اعتصاب زدند.

سندیکای صنفی کارکنان بخش خدمات آلمان موسوم به وردی خواستار ۱۵ درصد دستمزد بیشتر برای حدود ۱۶۰ هزار کارمند اداره پست و شرکت‌های زیرمجموعه‌ آن شده است. کارکنان فرودگاه بین‌المللی دوسلدورف هم در اعتراض به کاهش 700 فرضت شغلی دست به اعتصاب زدند. گفتنی است در همین روز، اعتصابات سراغ رسانه هم رفت و دامن رادیو و تلویزیون محلی برلین و براندنبورگ را نیز گرفت.