کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آغاز سیل اعتراضات پیک های موتوری در ترکیه

روز جمعه 8 دی ماه، در پی موفقیت اعتصاب پیک های موتوری شرکت “ترندویل” در تحمیل افزایش حقوق به مالکان شرکت، کارکنان پیک موتوری شرکت های “هپسی جت” و “ارس کارگو” هم دست به اعتصاب زدند.

گفتنی است، پیکهای موتوری شرکت ترندیول، در پی اعتصابی گسترده موفق به دریافت 39 درصد افزایش حقوق از طرف شرکت شدند. در همین راستا کارکنان شرکتهای دیگر خواهان افزایش حقوق و مزایای خود شدند و تا رسیدن به خواسته هایشان اعلام اعتصاب کردند.