کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز دور جدید اعتراضات کارگران هفت تپه

صبح روز چهارشنبه 26 مرداد ماه جمعی از نمایندگان کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه با تجمع در دفتر یکی از مسئولین این شرکت، خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

آنها خواستار بازگشت اسماعیل بخشی، کارگر اخراجی و انجام همسازی حقوق کارگران شده‌اند.

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه از همکاران خود در سایر بخش‌های شرکت خواسته‌اند تا مجمع عمومی برگزار کنند و تاکید کرده‌اند که چنانچه مطالبات آنها محقق نشود، تجمعات اعتراضی گسترده تری را آغاز خواهند کرد.

پست های مرتبط این دسته

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آزمایش مرودشت

komalah

اعتراض کارگران مخابرات روستایی کشور

komalah

تجمع کارگران شهرداری نیشابور

komalah