کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آغاز دوباره اعتراضات کارگران بخش خدمات در فلسطین

 

کارگران خدماتی سرزمین های تحت کنترل رژیم اسرائیل در فلسطین با برپایی اعتصاب خواستار اعتصاب سراسری کارگران و کارمندان و معلمان در انتهای هفته جاری شدند.

معترضان همچنین می‌خواهند تظاهرات گسترده‌ای مقابل پارلمان این رژیم یا همان کنیست در پایتخت رژیم صهیونیستی در هفته آینده برنامه‌ریزی کنند و در آن به‌عدم افزایش حقوق نیروی کار خدماتی در این کشور مطابق با تورم اعتراض کنند.  سازمان دهندگان تظاهرات می گویند که ده‌ها سازمان از جمله شرکت‌ها و گروه‌های جامعه مدنی به اعتصاب برنامه‌ریزی شده پیوسته‌اند.