کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل صنعت نفت

روز دوشنبه ۵ اردیبهشت، کارگران پروژه ای و پیمانکاری شاغل صنعت نفت در پالایشگاه های اصفهان، فازهای گازی عسلویه و پتروشیمی بوشهر طی فرخوان قبلی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت دست به اعتصاب زدند.

کارگران پروژه‌ای خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت‌کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت هستند. درمان و تحصیل رایگان و داشتن حق مسکن، خاتمه دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی، خلع ید از پیمانکاران و لغو قوانین برده‌وار مناطق ویژه اقتصادی از خواسته‌های کارگران است. قابل ذکر است، هزاران نفر از کارگران پروژه‌ای نفت تابستان گذشته نیز دست به اعتصابی ۳ ماهه زدند. برخی از شرکت‌ها خواسته‌های کارگران را بی‌جواب گذاشتند و برخی نیز بخشی از مطالبات را اجر کردند.