کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

 آغاز اعتصاب کارگران شرکت خودروسازی مرتب در تهران

کارگران شرکت خودروسازی مرتب در اعتراض به پرداخت نشدن ۹ ماه حقوق معوقه خود روز شنبه 5 آذر ماه دست از کار کشیدند.

کارگران شرکت خودروسازی مرتب پیش از این هم در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود اعتصاب کرده بودند، اما با وعده‌های مدیران شرکت به اعتصاب خود خاتمه داده بودند. با گذشت چندین روز مشخص شد که وعده‌های داده شده مسئولین دروغین و تنها برای خاتمه دادن به اعتصاب بوده است. پس از مشخص شدن پوشالی بودن وعده‌ها، کارگران شرکت خودروسازی مرتب از روز شنبه ۵ آذر ماه اعتصاب خود را مجددا آغاز کردند. صنایع خودروسازی تحت تسلط سپاه پاسداران است. پیش از این سپاه پاسداران، هرگونه اعتراض در این صنایع را سریعا امنیتی و سرکوب می‌کرد. اما اکنون اعتراض کارگران با گسترش خیزش سراسری در حال افزایش است.

پست های مرتبط این دسته

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری توزیع برق گیلان

-

گردهمایی بازنشستگان استان خوزستان

-

ممانعت از حرکت اعتراضی کشاورزان اصفهانی

-

مرگ و مصدومیت شش کارگر در یزد و خوی

-

تجمع خانواده های بازداشت شدگان در آبدانان

-

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت فولاد کاویان اهواز

-