کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب کارکنان شرکت داروسازی قاضی در تبریز

روز دوشنبه 23 بهمن ماه،جمعی از کارکنان شرکت داروسازی “قاضی” در اعتراض به مشکلات معیشتی و سطح پایین حقوق ها،از انجام فعالیت های روزانه خود خودداری کرده و در محوطه این شرکت تجمع کردند.

کارکنان شرکت داروسازی قاضی در تبریز نسبت به حقوق‌های پایین تعیین شده توسط انجمن داروسازان و وضعیت معیشتی‌شان معترض بوده و خواستار رسیدگی وزارت بهداشت به مشکلاتشان شدند.کارکنان خواهان تضمین امنیت شغلی بوده و نسبت به آینده این شرکت و وضعیت شغلیشان ابراز نگرانی کردند.