کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب و تجمع کارکنان رسمی نفت

روز شنبه ۲۶ آذرماه، کارکنان رسمی شاغل در صنعت نفت در اهواز، ماهشهر، عسلویه و گچساران دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این تجمعات مطابق فراخوان از پیش اعلام شده برای برگزاری تجمع سراسری با محوریت شهرها و مناطق عملیاتی و نفتی برگزار شده است. کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، حذف سقف حقوقی، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.