کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب سراسری کارگران نفت

مطابق فراخوان از پیش اعلام شده شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان نفت برای اعتصاب، روز سه شنبه 27 دیماه کارگران بخشهای مختلف نفت در شهرهای مختلف دست از کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند.

تا زمان تنظیم این خبر کارکنان رسمی صنعت نفت شاغل در شرکت های نفت آغاجاری، شرکت نفت‌ و گاز چشمه‌خوش دهلران، کارکنان رسمی نفت در اهواز و کارکنان رسمی وزارت نفت‌ در شیراز به این اعتصاب پیوسته اند. گفتنی است  کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از حقوق‌ها، افزایش حقوق و دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.