کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب رانندگان اسنپ در اعتراض به پایین بودن دستمزد

 

رانندگان اسنپ در اعتراض به پایین بودن دستمزد و افزایش سرسام‌ آور هزینه‌های زندگی از روز یکشنبه اول خردادماه، دست به اعتصاب زدند.

رانندگان اسنپ طی فراخوانی در رسانه‌های اجتماعی همکاران خود را به این اعتصاب فراخوانده بودند.گفتنی است، اعتصاب رانندگان اسنپ از روز یکشنبه اول خرداد تا ۵ خردادماه به مدت 5 روز ادامه خواهد داشت. این رانندگان خواستار احتساب سنوات، تامین سوخت و در نظر گرفتن سختی کار هستند. آنها همچنین خواستار داشتن امنیت شغلی، پرداخت تسهیلات، مزایای شغلی و حق بیمه توسط کارفرما می‌باشند. این خواسته‌ها توسط مسئولین تاکنون پذیرفته نشده و آنها را نادیدهگرفته‌اند.

پست های مرتبط این دسته

ادامه اعتراض کارگران آبفای آهواز

komalah

نارضایتی پرستاران شرکتی شهرهای مختلف

komalah

تجمع  اعتراضی اهالی بخش صیدون

komalah

تیراندازی ماموران رژیم به سوی سوختبران

komalah

 افزایش شمار دانشجویان بهائی محروم از تحصیل

komalah

ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

komalah