کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آغاز اعتصاب در شهرهای مختلف

به دنبال انتشار فراخوانی برای اعتصاب در روز چهارشنبه 20 مهر ماه، کسبه و بازاریان شهرهای مختلف با بستن مغازه های خود از خیزش انقلابی سراسر کشور حمایت کردند.

تازمان تنظیم این گزارش، کسبه و بازاریان شهرهای کردستان از جمله، دهگلان، مریوان، سنندج، بوکان، مهاباد، دیواندره، سقز، کرمانشاه و همچنین شهرهای زاهدان، سیستان و بلوچستان، تبریز، شیراز، مشهد و اصفهان  با بستن مغازه های خود ضمن حمایت از اعتراضات سراسری مردم ایران خواستار پایان سرکوب، کشتار و بازداشت معترضان شدند.