کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی 8 کارگر بازداشت شده هپکو

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 9 مهر ماه، 8 کارگر بازداشت شده هپکو با قرار وثیقه آزاد شدند.

این 8 کارگر کسانی هستند که در جریان اعتراضات اخیر کارگران این شرکت برای آنها احضاریه ارسال شده بود، آنها بعداز معرفی خود به مراجعه قضایی روز سه شنبه با قید وثیقه از زندان آزاد شدند. لازم به یادآوری است که پیش از این نیز ۲۸ نفر از کارگران معترض هپکو بازداشت شده بودند که همگی به دنبال اعتراضات پی در پی همکارانشان در روزهای گذشته آزاد شده بودند.