کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

آزادی چهار فعال کارگری سنندج با قرار وثیقه

طی روزهای گذشته، اقبال شعبانی، کمال کریمی، خبات محمودی و سیروان محمودی فعالین کارگری که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند.
برپایه گزارش دریافتی،کمال کریمی با تودیع وثیقه پانصد میلیون تومانی، خبات محمودی با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی و سیروان محمودی یک روز پس از بازداشت، آزاد شدند. این شهروندان پیشتر در تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه، به همراه پنج تن دیگر از فعالان کارگری سنندج توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شدند.بازداشت این افراد توسط نیروهای امنیتی در منزل فرشید عبدالهی، پدر هومن عبدالهی یکی از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ واقع در سنندج صورت گرفت. همچنین روز چهارشنبه دهم خرداد، اقبال شعبانی، فعال کارگری که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی پیشتر در تاریخ بیست و نهم اردیبهشت امسال توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.