کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی چند زندانی سیاسی دیگر

روز شنبه 22 بهمن ماه، چند تن از زندانیان سیاسی که در جریان اعتراضات اخیر در ایران دستگیر شدند، ازاد شدند.

بنا به گزارشات منتشر شده، کاوه و یاشار دارالشفایی، دو برادر محبوس در زندان رجایی شهر کرج، آزاد شدند. آنها مرداد سال جاری برای اجرای احکام پیشین خود به زندان افتاده بودند. همچنین، آرش گنجی، عادل گرجی، امیرعباس آزرموند، مهدی ساور، میثم محمدی، آرشام رضایی، محمود علینقی و علی موسی‌نژاد فرکوش نیز همزمان با برادران دارالشفایی از رجایی شهر آزاد شدند.