کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایراناخبار کردستان

آزادی وریا و رادا فاتحی از زندان سنندج

وریا و رادا فاتحی پس از بیست روز بازداشت توسط نهادهای امنیتی با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی در روز پنج شنبه 12 آبان ماه، از زندان سنندج آزاد شدند.

وریا و رادا فاتحی دو خواهر و برادر که به ترتیب روزهای ۲١ و ٢٢ مهرماه توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شده بودند، بالاخره پس از حدود بیست روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه دو میلیارد تومانی موقتاً و تا زمان پایان مراحل دادرسی از زندان سنندج آزاد شدند. همچنین، “رامین فاتحی” برادر بزرگتر آن‌ها روز ٢١ مهرماه در باغی نزدیک شهر سقز و همچنین “وریا فاتحی” همان روز در منزل پدری خود بازداشت شدند. “رادا فاتحی” عضو دیگر این خانواده یک روز پس از دستگیری برادرانش در ٢٢ مهرماه در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده بود. گفتنی است که ، روز جمعه ۲۹ مهر ۱۴۰۱ نهادهای امنیتی خانواده فاتحی را مطلع کرده بودند که رامین فاتحی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج جانش را از دست داده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

-

اعتصاب کارگران آبفای مشگین شهر

-

اعتراض کارگران اخراجی روغن جهان

-

استمرار تجمع اپراتورهای پست های فشار قوی برق

-

وقوع زمین لرزه در شهرستان خوی

-

فروش اموال مازاد دولت ایران با مصونیت قضایی

-