کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی نرگس محمدی  فعال حقوق زنان 

روز پنجشنبه 17 مهر ماه “نرگس محمدی” فعال حقوق زنان، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و یکی از موسسان کارزار لغو گام به گام اعدام پس از پنج سال و نیم از زندان آزاد شد. 

نرگس محمدی از اردیبهشت ۱۳۹۴ برای سپری کردن محکومیت ۱۶ ساله خود زندانی بود. شش سال این محکومیت را به دلیل تبلیغ علیه نظام و ۱۰ سال  دیگر را به خاطر فعالیت او در کمپین “گام به گام تا لغو مجازات اعدام” صادر کرده بودند. مطابق قانون مجازات رژیم ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجرا بود که بر اساس قانون مصوب مجلس این ۱۰ سال به هشت سال و نیم کاهش یافت. نرگس محمدی پس از پنج سال ونیم زندان با احتساب دو سال و نیمی که پیشتر در زندان بوده، از زندان آزاد شده است.