کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی نازیلا معروفیان با قرار کفالت از زندان اوین

روز شنبه 18 شهریورماه،نازیلا معروفیان روزنامه‌‌نگار اهل شهر سقز و ساکن تهران به قید کفالت از زندان اوین موقتاً آزاد شد.

بر اساس گزارشات منتشرشده،آزادی نازیلا معروفیان از زندان اوین با معرفی کفیل و بطور موقت صورت گرفته است.نازیلا معروفیان روزنامه‌‌نگار اهل شهر سقز و ساکن تهران کە روز چهارشنبه ٨ شهریورماه برای چندمین بار توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در منزل شخصی خود بازداشت شد،در فایلی صوتی از داخل زندان اوین بیان کرد که در شرایطی که بدترین حال ممکن را داشت،در هنگام بازداشت به او تعرض شده است.معروفیان اخیراً توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.