کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی موقت عسل محمدی

“عسل محمدی” فعال کارگری، روز دوشنبه ۱ آذرماه، به صورت موقت و با تودیع قرار از زندان اوین آزاد شد.

عسل محمدی و هیراد پیربداقی در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه همراه با خشونت بازداشت  شده و منزل آن ها نیز مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.  هیراد پیربداقی علیرغم سپری شدن ۱۶ روز از زمان بازداشت، کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد. لازم به یادآوری است که  در تاریخ ۱۴ آبان‌ماه این شهروندان به همراه ۷ تن از فعالین مدنی دیگر با حضور در دفتر قضایی نسبت به نگهداری متهمان در سلول‌های انفرادی اعلام شکایت کردند.

پست های مرتبط این دسته

آغاز اعتصاب و اعتراض دانشجویان دانشگاه های مختلف

komalah

پیوستن کارگران “لوله سازی اهواز” به اعتراضات سراسری

komalah

پیوستن کارگران هفت تپه به اعتصابات و تجمعات مردمی

komalah

تداوم خیزش سراسری مردم ایران

komalah

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

komalah

اعتصاب‌ سراسری دانشجویان و استادان ایران

komalah