کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی موقت صفا عائلی، دایی “ژینا امینی” همزمان با ٦ زندانی دیگر با وثیقه سنگین

روز سه‌شنبه ٢٥ مهر ١٤٠٢ “صفا عائلی”دایی ژینا امینی همراه ٦ شهروند زندانی  دیگر با وثیقه‌های سنگین از زندان آزاد شدند.

طبق گزارشات رسیده، ٧نفر از بازداشت شدگان سقز که هم‌زمان با سالگرد قتل حکومتی “ژینا امینی” توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بودند، ، با وثیقه‌های یک ملیارد و ٢٠٠ملیون تومانی و ٩٠٠ ملیون تومانی موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. گفتنی است، اسامی این هفت نفر به شرح زیر است؛ “صفا عائلی”، “آزاد امینی”، “هیوا تاتایی”، “سمیرا احمدی”، “هیرو قدیمی”، “امید مقدس” و “هیوا جهانی”