کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی موقت سپیده رشنو

روز سه‌شنبه ۸ شهریور ماه، سپیده رشنو شهروند معترض به حجاب اجباری با تودیع قرار وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است.

روز دوشنبه ۷ شهریور ماه  جلسه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنو برگزار شد. رئیس شعبه ۲۶ دادگاه رژیم در تهران اتهامات مطروحه علیه سپیده رشنو را “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌ نشین، فعالیت تبلیغی علیه رژیم و تشویق مردم به فساد و فحشاء” عنوان کرده است.

پست های مرتبط این دسته

ادامه تظاهرات و شعاردهی در شهرهای مختلف

-

ادامه احکام شلاق و زندان علیه معترضان مبارز

-

اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی بندر خمینی

-

اعتصاب کارگران مس سرچشمه

-

سرکوب خشونت آمیز تجمع خانواده های زندانیان محکوم به اعدام

-

تجمع اعتراضی پرسنل بیمارستان خمینی اهواز

-