کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی موقت زندانی سیاسی آرش صادقی

آرش صادقی، فعال حقوق بشر، که هم‌زمان با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و با وجود ابتلا به بیماری خطرناک در اواسط مهرماه بازداشت شده بود، روز شنبه اول بهمن‌ماه، بعد از نزدیک به سه ماه و نیم بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد.

این فعال حقوق بشر که در یک دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده است، پس از آغاز خیزش سراسری در ایران، روز ۱۸ مهرماه مفقود شده و تلفنش از دسترس خارج شده بود و روز بیستم مهرماه در تماسی با پدرش، خبر بازداشت خود به دست نیروهای امنیتی را اعلام کرده بود. پدر آرش صادقی بارها با اشاره به ابتلای فرزندش به سرطان استخوان، هشدار داده بود که ادامه بازداشت این فعال مدنی و دسترسی نداشتن او به دارو، آرش را با خطر جانی مواجه می‌کند. اما مقام‌های قضایی رژیم با تمدید دوره بازداشت، این فعال حقوق بشر را بیش از ۱۰۴ روز در زندان‌های اوین و تهران بزرگ تحت بازداشت موقت نگه داشتند.