کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

آزادی موقت روزنامه نگار اهل سقز نازیلا معروفیان

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن تهران روز یکشنبه 22 مرداد با تودیع وثیقه به مبلغ سیصد میلیون تومان به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.

این روزنامه‌نگار اهل سقز روز یکشنبه هشتم آبان‌ماه گذشته در رابطه با مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی توسط نیروهای امنیتی نظام بازداشت شده بود. نامبرده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه  رژیم در تهران با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی” به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوع‌الخروج از کشور محکوم شده بود و حکم دو سال زندان وی به مدت پنج سال به تعلیق درآمد.