کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی موقت دو تن از معلمان از زندان های رژیم

روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه،عاتکه رجبی با قید وثیقه یک میلیارد و پانصد هزار تومانی پس از پنج روز اعتصاب غذای خشک و فرزاد صفی خان پور معلم ساکن سنندج به صورت موقت از زندان مشهد آزاد شدند.

عاتکه رجبی معلم ساکن مشهد در اعتراض به قتل و‌ بازداشت کودکان از دوم مهر سال ۱۴۰۱ از رفتن به مدرسه خوداری کرده و در ویدیویی اعتصاب حضور در مدرسه‌ را اعلام نموده ‌‌و بعد از آن اخراج شد.وی ۱۹ اردیبهشت، پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، به منظور شرکت در تجمع اعتراضی از منزل خارج و در مقابل آموزش و پرورش مشهد بازداشت شد.همچنین فرزاد صفی خان پور معلم ساکن سنندج در روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت در تجمع اعتراضی فرهنگیان سنندج از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد