کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار کردستان

آزادی مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی با تودیع قرار وثیقه

روز دوشنبه چهاردهم آذرماه، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی از فعالان صنفی معلمان مریوان با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

این دو معلم و فعال صنفی روز شنبه شانزدهم مهرماه توسط نیروهای امنیتی رژیم بازداشت شده بودند که هرکدام با تودیع قرار وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند.

پست های مرتبط این دسته

تعلیق سه دانشجوی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

-

گرامیداشت روز کومه له در سوئد

-

محکوم کردن رفیق سلیمی به اتهام مفسد فی‌الارض

-

تجمع مردم مریوان مقابل فرمانداری

-

جریمه دهها فعال صنفی معلمان کردستان

-

برگزاری مراسم چهلم هومن عبداللهی و تجمع اعتراضی مردم سنندج

-