کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی مریم محمدی و اسرین درکاله از زندان اوین

شامگاه روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه، “اسرین درکاله” و “مریم محمدی” از فعالین “ندای زنان ایران” از زندان اوین آزاد شدند.

برطبق گزارشها، سه تن از فعالین ندای زنان ایران به نامهای “اکرم نصیریان” ، “مریم محمدی” و “اسرین درکاله” از تاریخ ۳۰ مرداد 1401 هجری جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود در زندان اوین دربند هستند و شب گذشته دو تن از این فعالین از زندان آزاد شدند اما  اکرم نصیریان همچنان دربند است.