کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی لیلا حسین زاده با قید وثیقه

روز یکشنبه 12 دی ماه، لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی و کارگری دانشگاه تهران پس از ۲۶ روز بازداشت به قید وثیقه ۱.۵ میلیارد تومانی از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد.

این سومین پرونده حسین‌زاده است و اینبار ۲ اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام نیز از سوی دادگاه رژیم به وی تفهیم شده است. این پرونده در حالی تشکیل می‌شود که وی از پیشتر حکم ۵ سال زندان دارد.

پست های مرتبط این دسته

ادامه خیزش سراسری در ایران

komalah

تجمع اعتراضی کارگران کسری پلیمر

komalah

تداوم اعتراضات و افزایش جو امنیتی در شهرهای مختلف

komalah

حضور گسترده دانشجویان در هجدهمین روز از اعتراضات

komalah

تجمع کارگران قدیمی کارخانه قند یاسوج

komalah

افزایش شمار اعدام شدگان زندان وکیل آباد مشهد

komalah