کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی شاپور احسانی‌راد از زندان اوین

 

برپایه گزارش دریافتی، حدود ساعت ۱ بامداد روز شنبه ۲۲ بهمن ماه، شاپور احسانی‌راد از اعضای مؤسس شورای بازنشستگان تأمین اجتماعی (بستا) و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه از زندان اوین آزاد شده است.

نامبرده که در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده بود و مدت ۳۶ روز را در بازداشت به سر برد توسط شعبه ۲۶ دادگاه رژیم تهران به ۶ سال زندان به همراه مجازاتهای تکمیلی محکوم شده بود. در همین خصوص اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی شاپور احسانی‌راد را اتحادیه شادباش گفت و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر شد.