کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی سه معلم بازداشتی در کرمان با تودیع قرار وثیقه

“محمدرضا بهزادپور، مجید نادری و حسین رشیدی” معلمان بازداشتی ساکن کرمان چندی پیش، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

آزادی این معلمان با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی صورت گرفته است. این سه شهروند مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند. لازم به ذکر است؛ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه، همزمان با روز جهانی کارگر و در آستانه هفته معلم در ایران، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ادارات آموزش و پروش بسیاری از شهرها دست به تجمع زدند. در این میان شماری از فعالان صنفی بازداشت شدند.