کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آزادی سمانه اصغری از زندان قرچک ورامین

سمانه اصغری فعال مدنی و دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی،روز دوشنبه 4 اردیبهشت ماه، پس از ۱۹۶ روز بازداشت از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
سمانه اصغری مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و ابتدا به بند ۲۰۹ زندان اوین، تحت نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی منتقل شد..سال گذشته شعبه ۱۵ دادگاه رژیم،این فعال حقوق کودک را با اتهام‌های انتسابی از جمله «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر»،«تبلیغ علیه نظام»، «حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی»، «عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «نشر اکاذیب» به ۱۸ سال و سه ماه زندان محکوم کرد.