کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آخرین گزارشها از جنگ غزه

آخرین گزارشها از جنگ غزه1 2

روز دوشنبه 28 اسفندماه، شماری از اعضای کمیته‌های اضطراری حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل در رفح کشته شدند.

طبق گزارشات، جت‌های جنگنده نیروی هوایی اسرائیل به اعضای ارشد کمیته‌های اضطراری حماس در منطقه رفح حمله کردند که به بازوی نظامی این سازمان کمک میکردند تا کنترل و فعالیت مستمر در این منطقه را برقرار کنند. این افراد مسئول سازماندهی و ارتباط با عوامل حماس در میدان بودند. گفتنی است، در این حمله، “سيد قطر الحشاش، أسامة حمد ضهیر کشته شده و همچنین محمد عوض الملالحي، از روسای کمیته‌های اضطراری در شمال و شرق رفح مورد حمله قرار گرفتند.