کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آخرین گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات در سال 1402

آخرین گردهمایی سراسری بازنشستگان مخابرات در سال 14023

روز دوشنبه 28 اسفندماه و دو روز مانده به پایان سال 1402،شمار زیادی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران باز هم به خیابان آمدند تا نشان دهند که تا حصول مطالبات خود،عقب‌نشینی نخواهند کرد.

بازنشستگان مخابرات استان های تهران، تبریز، همدان، کرمان، ارومیه، گلستان، فارس، کردستان، خوزستان، اصفهان، مازندران، لرستان، اراک، سیستان و بلوچستان، اردبیل و چند شهر دیگر در اعتراض به عدم ‌رسیدگی به مطالباتشان از جمله «اجرای کامل آئین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی» بار دیگر مقابل شرکت مخابرات شهرهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.گفتنی است اعتراض اصلی آنها “عقب‌ افتادن دستمزدها و تحقق مطالباتشان برای جبران عقب ماندگی مزد از سبد معیشت” است.