کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

آخرین وضعیت ساناز اله یاری در یازدهمین روز اعتصاب غذا

آخرین وضعیت ساناز اله یاری در یازدهمین روز اعتصاب غذا3

آخرین وضعیت ساناز اله یاری در یازدهمین روز اعتصاب غذا3

 

بنا به گفته پزشک بهداری زندان اوین، ساناز الهیاری به شدت دچار افت فشار و کم‌آبی و ضعف جسمانی شده است و شدت علائم حیاتی در ساناز به حداقل رسیده است.
ساناز اله یاری، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه، در یازدهمین روز از اعتصاب غذا به افت فشار، کم آبی و ضعف جسمانی دچار و وضعیت جسمانی وی توسط بهداری زندان اوین نامناسب گزارش شده است. ساناز اله یاری و امیرحسین محمدی فرد، زوج بازداشتی از تاریخ ۱۳ تیرماه دست به اعتصاب غذا زده اند. در کنار فشار ناشی از اعتصاب غذا، شرایط جسمی ساناز اله یاری به دلیل ابتلا به بیماری نامشخص نگران کننده است.