کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آتش‌ گرفتن منطقه وسیعی از جنگل‌های شمال آرژانتین

براساس گزارشات منتشر شده،روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه،آتش سوزی بزرگی در استان شمالی کورینتس آرژانتین اتفاق افتاد.

به گفته آتش نشان های آرژانتین:شعله های آتش حدود ۶۰۰۰ هزار هکتار از مناطق جنگلی را در طول چند روز سوزاند.طبق آمار موسسه فناوری کشاورزی،از آغاز سال جاری،در حالی که کشورهای آمریکای جنوبی با موجهای گرمای زیادی مواجه شده‌اند، آتش سوزی ها بیش از صد هزار هکتار را در کورینتس آرژانتین نابود کرده است