کومه له سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار جهان

آتش سوزی گسترده در جنگل های مراکش

بنابر گزارشهای خبری طی روز های اخیر، در پی آتش سوزی جنگل های مراکش در اثر گرما، در منطقه آنفگو در مدلت مراکش، جنگل های سدر و بلوط بوسعت 25 هکتار به خاکستر تبدیل شد.

این حریق گسترده منجر به تخریب صدها هکتار مناطق جنگلی همجوار در اقلیم های وزان و تطوان شده و گرمای شدید نزدیک ۴۰ درجه و وزش شدید باد منجر به گسترش سریع شعله های آتش شده است. شایان ذکر است، مراکش این روزها در معرض یک موج گرما قرار گرفته و دمای هوا به ۴۵ درجه سانتیگراد نزدیک شده است، همچنین این کشور با خشکسالی بی سابقه و تنش آبی مواجه است.